Utdanningsloven

En lov som sier hvilke rettigheter
og plikter elever og studenter har.