Forbrukerkjøpsloven

Lov som sier alt om,
og regulerer,
forholdet mellom kjøper og selger.