virkeområde

Hva loven dekker,
handler om
eller gjelder for.