tilgjengelighet

Det å kunne komme frem der du trenger det,
og å forstå informasjon som er viktig for deg.