gen

Arveanlegg.

Du arver genene til foreldrene dine.

Du ligner dem.