revisjon

Kontroll av regnskap
eller fremgangsmåte.