strafferettslig særreaksjon

Dømt til en spesiell straff
som er riktig for deg.