Søk
Close this search box.

PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Rådgivningstjeneste som skal hjelpe
med å legge opplæringen til rette
for elever som har problemer på skolen.