sterilisert

Er en operasjon som gjør
at kvinner ikke kan få barn
og at menn ikke kan lage barn.