straffeprosessloven

Lov om hvordan en straff skal være.