stemme

Ved kommunevalg,
fylkestingsvalg
og stortingsvalg
kan innbyggerne stemme
på et politisk parti.