bruker

”En bruker er en person som på grunn av funksjonshemmingen,
har et særlig behov for tjenester eller tilrettelegging
fra offentlige eller private tjenesteleverandører.”

(Funksjonshemmedes Felles Organisasjon, FFO.)

Begrepet funksjonshemming
kan byttes ut med skade eller sykdom.