Søk
Close this search box.

plan

Det er tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte helse-og eller sosiale tjenester som har rett til en individuell plan. Vurderingen av hvem sm faller inn under kriteriet langvarige og koordinerte tjenseter beror til en viss grad av skjønn. (Sosial -og helsedirektoratet)