Søk
Close this search box.

Statped

En tjeneste for kommuner og fylkeskommuner.

Statped jobber for å sikre god opplæring
for elever som får spesialundervisning.

Opplæringen skal være best mulig og gi mest mulig læring for den enkelte elev.

Statped samarbeider mye med PPT – Pedagogisk psykologisk tjeneste.

PPT er en kommunal tjeneste.