Salamanca-erklæringen

Dette er en internasjonal erklæring.

Det vil si at flere land har blitt enige om erklæringen.

Erklæringen skal gjøre det bedre
for mennesker med spesielle behov
å få riktig opplæring.