Rettighets-hjelpen

Rettighets-hjelpen er et nettsted for Elev-organisasjonen.

Du kan sende inn et spørsmål og få svar derfra
hvis du er usikker på rettighetene dine.

Det kan for eksempel være at du er usikker på
om skolen din oppfyller lovens krav
om å være tilgjengelig.