sosialist

En som arbeider for et rettferdig samfunn.

Alle har rett til å ha det godt.