barsel

Tiden like etter at du har fått barn.

Du har rett til å få besøk fra kommunehelsetjenesten
i barseltiden.