vigslet jord

En person som jobber i stedet for en annen
som er blitt syk
eller er borte
fra jobben av andre grunner.