Søk
Close this search box.

sosialisme

En økonomisk ordning.

Staten eier det meste i samfunnet
og fordeler pengene
og utbyttet likt mellom innbyggerne.

Sosialisme er et økonomisk system
hvor staten eier bedrifter,
eiendommer
og formue.

Formue er verdier som private mennesker eier.

Det motsatte av sosialisme er kapitalisme.

I Norge har vi et økonomisk system som er
en blanding av kapitalisme og sosialisme.

Private eier
og staten eier.