Søk
Close this search box.

skatt

Den delen av lønnen som blir trukket
for å betale til stat,
fylke
og kommune.

Du har plikt til å betale skatt av inntekt.