Søk
Close this search box.

taushetsplikt

Ingen har rett til å fortelle noe om deg til andre
uten at du selv vil det.

Du har heller ikke lov til å fortelle noe om andre.

Personalet og andre fra kommunen
kan ikke dele informasjon om meg
uten at det er nødvendig for hjelpen de skal gi.

Jeg kan si ja eller nei
til at personalet og andre fra kommunen
deler informasjon om meg med mine nærmeste.