rehabilitering

Opptrening,
for eksempel etter en ulykke.

Lære på nytt.