Sivilombudsmannen

En i staten du kan klage til
hvis du blir galt behandlet.