Søk
Close this search box.

samtykkeerklæring

Sammen med plandokumentet
skal det finnes samtykkeerklæring fra tjenestemottaker
om at han eller hun
ønsker en individuell plan.

Vedkommende samtykker også til
at taushetsbelagte opplysninger
kan utveksles mellom tjenesteytere.

Opplysninger kan bare føres inn i dokumentet
så langt det informerte samtykket rekker.