Søk
Close this search box.

SamPro

Er en nettbasert løsning
for utarbeiding og oppfølging
av individuell plan.

Internettbasert system for individuell plan.

Dette datasystemet er utviklet av Visma AS
i samarbeid med Sintef IKT
og Helse Midt-Norge RHF.

Systemet eies og selges av Visma AS.

Det er laget eget E-læringssystem for Unique SamPro
som er lenket opp mot dette nettstedet for IP.