sektor

Sektor = inndeling, felt.

Som for eksempel arbeid i helsesektorer.