samhandling

Samhandling som begrep
henleder oppmerksomheten på noe yter observerbart trekk ved forhold mellom aktører,
nemlig at noen gjør noe sammen.

Vi kan observere at de samhandler.