samarbeid

Samarbeid
er å arbeide sammen
mot en felles målsetning.