samfunn

Et samfunn er et sosialt møtested
online.

Det som er forskjellig
fra andre nettsteder
er at du ofte
må være medlem av det,
for å bruke det.

Å være medlem av et fellesskap er ofte gratis,
men noen ganger kan det koste penger.

Facebook er et eksempel på et gratis fellesskap.