datamaskin

Et elektronisk hjelpemiddel til å skrive,
regne,
tegne
og spille spill med.

Lagrer og omformer data.