Søk
Close this search box.

konvensjonen for mennesker med nedsatt funskjonsevne

Konvensjonen er laget av FN – De forente nasjoner.

En konvensjon er en avtale mellom flere land.

Landene må følge avtalen.

Denne konvensjonen
skal sikre rettighetene
til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Hvis noe i konvensjonen ikke stemmer med norsk lov,
gjelder norsk lov her i Norge.