saksordfører

Leder for møter som behandler en sak.

Når en viktig sak skal behandles av Stortinget,
blir det valgt en leder
som organiserer arbeidet
før den kommer til Stortinget.