saksbehandling

Den som behandler en sak
før det blir gitt svar.