Rødt

Sosialdemokratisk parti.

Het før Rød valgallianse.

Partiet er mot pengemakt
og har frihet,
likhet, internasjonal solidaritet
og hensyn til naturen i sentrum.