rettssikkerhetsgarantier

Garanti for at det som skjer i retten
er riktig.