rettspsykiatrien

Tjeneste som vurderer
om noen kan straffes.