rettslig handleevne

Forstår at det du har gjort er galt
slik at du kan straffes.

Betyr også at du bestemmer over egne penger
og andre viktige ting i livet.

En person kan fratas sin rettslige handleevne.

Det kan gjøres for å beskytte en person
som ikke klarer å ta våre på sine egne interesser
på en god nok måte.

Evnen til selv å inngå avtaler og binde seg rettslig.

På de områder en person mangler rettslig handleevne,
kan han eller hun
ikke binde seg rettslig
eller på annen måte disponere rettslig.