rett til fritak

Lovlig grunn til å si nei.

Hvis du er syk,
har du rett til å si nei
til å stå på en partiliste.