representant

En som er til stede
og snakker på vegne av flere,
sier det alle mener.