Søk
Close this search box.

registrere

Skrive ned noe.

Merke seg noe.

Noe som blir startet,
for eksempel et politisk parti,
må bli registrert.