reform

En helt ny måte å gjøre ting på.

Det gjelder ofte hele landet
i mange år framover.