Regjeringen

Regjeringen styrer Norge.

Regjeringen består av mange statsråder.

Statsrådene leder hvert sitt departement.