presidentskapet

Presidentskapet er ansvarlig for Stortingets arbeid.

Presidentskapet passer på at reglene for samarbeidet
mellom regjeringen og Stortinget følges.

Presidentskapet består av seks personer.

Presidentskapet ledes av Stortingets president.