radikal

Ytterliggående.

Vil ha store forandringer.

Det motsatte av radikal
er konservativ.

Ytterliggående
eller ekstremt politisk syn.