prognose

Antagelse.

Det vi tror vil skje.

Regne ut hva som trolig vil bli endelig resultat
for eksempel ved et valg.