partiprogrammet

Partiprogrammet
forteller hvilken politikk
partiet har
for neste valgperiode.


En valgperiode er fire år.