politisk parti

Gruppe som samarbeider
om de samme mål
og verdier i samfunnet.

Mange partier
har egne ungdomsorganisasjoner.