opptelling av stemmer

Telling av hvor mange stemmer
hvert enkelt parti har fått.

Valgresultatene er offentlige.