økologisk

Har med forholdet mellom planter
og dyr og hvordan de påvirker hverandre.

I økologisk landbruk brukes ikke kunstig gjødsel.

Det er viktig at dyrene har det bra.